Tallenes symbolik

Tallene har til alle tider haft sin særlige betydning i de forskellige kulturer. De enkelte tal tillægges forskellig symbolske betydninger.

tal symbol

Det mest udbredte talsystem er det kendte 10-talsystem, formentlig baseret på menneskets 10 fingre.

I Babylonien havde man et talsystem baseret på 60, der ligger til grund for vinkelmålet og tidssystemet med minutter og sekunder.

Maya-kulturen havde et 20-tals system som europæiske sprog bærer spor af, fx tresindstyve (3 gange 20) og fransk quatrevingt (4 gange 20, dvs. 80).

Det binære system (totals-system, fx 0 og 1), som i dag bruges inden for elektronisk databehandling, har sin rod blandt visse stammer i Australien og Afrika.

Taltegnene 1,2,3,4,5,6,7,8,9 kan spores tilbage til en hinduskrift fra 200-tallet f.Kr., der oprindelig rummede mange flere cifre. De ni symboler nåede Vesten kort før år 1000 via det arabiske Spanien, men nultegnet og cifrenes brug i titalssystemet fulgte først efter ca. år 1120.

Tallenes symbolik

Pythagoras
Pythagoras

Pythagoræerne (6. århundrede f. Kr.) opfattede tallene som nøglen til kosmos' harmoniske love, og derfor symboler på en guddommelig verdensorden. Opdagelsen af, at svingende strenge giver velklingende akkorder, førte til postulatet af begrebet harmoni og var samtidig det første skridt til at formulere verdenserfaringen matematisk. Ud fra dette kan enhver form udtrykkes ved hjælp af tal, der som guddommelige arketyper er skjult i verden og kan afsløres analytisk.

Den tyske forfatter Friedrich von Hardenberg (Novalis) (1772-1801) udtalte: ”Det er meget sandsynligt, at der i naturen forekommer en vidunderlig talmystik; også i historien. Er alt ikke af betydning, symmetri og sælsom sammenhæng? Kan Gud ikke også åbenbare sig i matematikken, som i enhver anden videnskab?”

Som symboler udtrykker tal ikke kun en mængde, men rummer også kvaliteter. Aristoteles talte om tallenes kvalitative strukturer.

Ulige tal blev betragtet som fuldkomne, maskuline, gode og lyse, medens lige tal stod for det ufuldkomne, feminine, det mørke og vreden.

Tallene har også spillet en rolle i byggekunsten, malerkunsten, indenfor musikken og eksempelvis i forbindelse med 'det gyldne snit'.

Ifølge græsk tradition hører de ti første tal (i den orientalske de første tolv tal) til det åndelige, arketyper og symboler. Når man, indenfor mystikken, arbejder med tallene, skal man i de fleste tilfælde tage summen af et tal, for at komme frem til en encifret talstørrelse, fx 678: 6+7+8= 21 > 3.

De enkelte tal har hver deres betydning indenfor forskellige kulturer, religioner og systemer. Det kan du her læse om, ved at slå op på de konkrete tal.

Læs mere: Fibonacci-talrækken og Den vitruvianske mand