Mine bøger og forfatterskaber

bog munk
lundskovbarcode

Jeg har gennem årene skrevet flere bøger, som dækker nogle af de emner, der omhandles på dette netsted:
lokalhistorie, kongehuset, psykologi, drømme, sundhed, sprog og symboler.

Her er en oversigt. Ved de enkelte bøger kan du klikke frem til flere oplysninger hvis bøgerne stadig er i handlen.

De fleste bøger kan du også finde på biblioteket.

Tunge gode Bøger, naar de ikke bruges af deres Ejermand, kan vel gøre deres Herre rigere, men ikke lærdere. Det er bedre at have faa gode Bøger, og bruge dem vel, end at have mange Bøger, og lade dem staa fulde af Støv paa Hylderne.
-
Frans Kyhn. Sognepræst i Blistrup i Nordsjælland. 1697.

• Se oversigt over mine bøger på
bibliotek.dk.(åbner bibliotekets side)

 

Banegårdsgade i Aarhus. Familiegadens historie
Gennemgang af historien om Banegårdsgade i Aarhus fra den blev anlagt i slutningen af 1800-tallet til i dag. Historien omfatter også de tre hovedbanegårde og de omliggende gader som Banegårdspladsen, Orla Lehmanns Allé, Kriegersvej med flere. Der fortælles om gadens beboere og forretninger. Samt klip fra avisartikler og byrådsreferater, hvor gaden har været omtalt.

196 sider. Illustreret | 1. udgave 2021. Privattryk
 

Marselisborg Slot. Et kongeslot med historier

Slottet var i 1902 en bryllupsgave til prins Christian, senere kong Christian 10., og hans nye hustru hertuginde Alexandrine, der blev prinsesse og dronning.
I bogen fortælles om prinsebrylluppet i Cannes i 1898, og om Marselisborggaard gods, hvoraf Aarhus Kommune forærede prinseparret et stykke jord.
Herefter fortælles slottets historie. Om planerne, landsindsamlingen, byggeriet, bygningerne, indretningen, parken og naboerne.
Der er beretninger om de tre kongefamilier, der har ejet og ferieret på slottet, og om nogle af de begivenheder, der har udspillet sig ved slottet gennem de seneste 100 år.

175 sider, hardback. Rigt illustreret med gamle og nye billeder.
Pris 210 kroner.
2. reviderede udgave 2020
(1. udgave 2019 udsolgt)

Kan købes hos
• Kan bestilles hos internet-boghandlere
• Bl.a. bod.dk/bogshop - williamdam.dk

 

Marselisborg Slot. Et kongeslot med historier
Det gamle Aarhus
Bogen fortæller om byens begivenheder, steder, lokaliteter, forlystelser og personer frem til begyndelsen af 1900-tallet. Blandt meget andet om Moesgård Herregård, Restaurant Maritza, Kronprindsens Klub, den 143-årige Drakenberg, Uglemanden, baronerne Güldencrone, byens besøg af H.C. Andersen og mordene i Marselisborg-skovene.

296 sider illustreret . 160 kroner .
Udgivet 2008 /2016
se bogprøve i pdf

Kan købes hos

Kan bestilles hos alle boghandlerne
• E-boghandlere bl.a.: williamdam.dk - Books on Demand

 
Det gamle Aarhus' historie
Slægtsbog om Det danske Kongehus
Slægtsbogen omfatter hele anelinjen for den nuværende kronprins Frederik til Gorm den Gamle, og dermed alle kongehusets slægter.
Bogen gennemgår godt 2700 personer fra blandt andre svenske, engelske, russiske og tyske fyrste- og adelsslægter, som har slægtsmæssige relationer til kongehuset. Med slægtstavler over nærmeste slægter.

568 sider illustreret . 195 kroner
Udgivet 2016

Kan købes hos
Kan bestilles hos alle boghandlerne
• E-boghandlere bl.a.: williamdam.dk - Books on Demand

 
Slægtsbog om det danske Kongehus
Kongehuset. Traditioner og historie
Bogen giver et overblik over Dronning Margrethes nærmeste familie samt kongerækkens slægtforbindelser fra Gorm den Gamle til i dag. Den fortæller også om mange af de gamle traditioner, som hører kongehuset til, og om nogle love som særligt gælder for de kongelige.

160 sider illustreret . 120 kroner
Udgivet april 2016

Kan købes hos

Kan bestilles hos alle boghandlerne
• E-boghandlere bl.a.: williamdam.dk - Books on Demand

 
Kongehuset. Traditioner og historie
Drømmes sprog og symboler
Vores drømme har ofte et billedsprog, som umiddelbart kan være svært at forstå. De indeholder almindelige situationer fra dagligdagen, som har en eller anden mening. • Til belysning af psykens univers gennemgås C.G. Jungs teorier om de ubevidste lag, arketyperne, Selvet og arbejdet hermed gennem individuationsprocessen. • Der er også kort gennemgang af den østlige personlighedsmodel med auraer og chakraer, Wilhelm Reichs kropspansringer samt Stanislav Grofs fødselsmatricer. • Med udgangspunkt heri beskrives drømmes univers, hvordan de er opbygget og forstås. • Der afsluttes med et leksikon over emner og symboler, som kan forekomme i drømme, med forslag til tolkningsmuligheder.

Af Kurt Lundskov
112 sider illustreret . 80 kroner
Udgivet april 2016 . 15,5x22 cm . paperback
ISBN: 978-87-7170-437-2

Kan købes hos
Kan bestilles hos alle boghandlerne
• E-boghandlere bl.a.: williamdam.dk - Books on Demand

• Læs anmeldelse januar 2021 af Kristine Kudal Lyngsø på
Kristinesbogbase.dk

 
Drømmes sprog og symboler
Jægergården - Fra landsted til byhus
I forbindelse med Århus Kommunes opførelse af den nye administrationsbygning i Værkmestergade, 'Jægergården', udgav kommunen i 2001 bogen, der giver et indtryk af bygningen og indretningen af det nye kontorhus, men den fortæller også et spændende stykke Århushistorie.


Af Kurt Lundskov (red.), Kenn Tarbensen, Jørgen W. Hansen, Kim Herforth Nielsen, Finn Sködt.
| Udgivet 2001 af Århus Kommune |
ISBN: 87-88357-09-0 | 76 sider, indbundet. Illustreret

Læs mere om bogen og købssted

 

bog jægergården
Når sundheden skal frem - også på arbejdspladsen
Bogen tager fat om sygdoms- og sundhedsbegrebet ud fra nogle vinkler, som rækker ud over de vante målbare rammer.  Bogen handler blandt andet om: sygefravær, pjæk, sundhed og livskvalitet, syndebukken og vores skyggesider, sygesamtalen og det sunde arbejdsmiljø, stress, mestring og flugt, livets 7-års rytmer.

1998 | 126 sider. Illustreret. | ISBN 87-7394-529-3

læs mere om bogen Når sundheden skal frem
 
bog sundhed
Register til Århus-Årbøgerne
Bogen indeholder stikordsregister til samtlige 22 årgange af Århus-årbøgerne over: • begivenheder • virksomheder • institutioner • gadenavne • alle personnavne som er nævnt i årbøgerne. Bogens register har mere end 30.000 opslag.
ÅRHUS-ÅRBØGERNE er en lokalhistorisk guldgrube, når man vil vide noget om, hvad der er sket i Århus i årene 1932 og 1972-1992. Heri kan man også finde masser af navnestof på kendte og mere ukendte borgere.

2012 | 424 sider | ISBN: 978-87-92333-06-3 | Udsolgt.
 
Carl Gustav Jung - hans liv og levned
Carl Gustav Jung (1875-1961) var svejtsisk dr. med., professor og psykoanalytiker. Han fik flere æresdoktorater og blev æresborger i Küsnacht. Udover sit faglige område indenfor psykologien havde han en omfattende viden om mange emner, blandt andet symboler, alkymi, gnosticisme og fremmede kulturer.  Bogen fortæller om Jungs liv og arbejde, udlandsrejserne, slægten og nogle af de mennesker, som hørte til hans omgangskreds. Jungs psykiske modeller med skyggen, animus, typologi med videre gennemgås. 

2010 | 92 sider. Illustreret. | ISBN 978-87-92333-09-4 | Udsolgt
 
C.G. Jung. Hans liv og levned
Et Blik paa Staden Aarhus
Hübertz udgav i 1837 en lille bog om Staden Aarhus, baseret på gamle arkivalier fra 1300-tallet frem til 1700-årene. Den giver et spændende indblik i Århus bys ældste historie. Blandt andet kan man læse om byens købstadsprivilegier fra 1441. Bogen er oprindelig trykt med gotisk skrift. Da ikke så mange behersker denne skriftform i dag, har jeg afskrevet bogen, og transskriberet den til nutidig latinsk skrift.

Transskriberet afskrift af Kurt Lundskov 2008 | 106 sider. | Privattryk
 
Et Blik paa Staden Aarhus
Citater og andre kloge ord
Denne samling citater og andre kloge ord har mere end 800 tekster fra blandt andet aviser, magasiner, bøger, radio og tv. Samlingen indeholder mange helt nye og nutidige tekster. Over 80 danskere er repræsenteret, blandt andre Søren Kierkegaard, Karen Blixen, dronning Margrethe, kronprins Frederik, Niels Bohr, Piet Hein, Emma Gad, Storm P, Poul Nyrup Rasmussen, og Kim Larsen.

2010 | 120 sider. Illustreret. | ISBN 978-87-92333-07-0 | Udsolgt
 
Citater og andre kloge ord
Navnet - Fornavnes betydning. Navnegade
I bogen fortælles om navnets historie og om betydningen af mere end 850 fornavne og deres sproglige oprindelse. Endvidere er de mere end 1000 navne, som indgår i navngivningen af de danske og svenske kalenderdage, opstillet både efter navn og dato.

2010 | 68 sider. Illustreret. | ISBN 978-87-92333-04-9| Udsolgt
Navnet. Fornavnes betydning
Symbolikken bag tal og farver
I denne bog gennemgås symbolikken bag tallene fra 0 til 144.000 som de har været fortolket i mange kulturer gennem tiden. Endvidere forklares symbolikken bag grundfarverne i religionerne, kulturen, eventyrerne, folkloren, mystikken og overtroen.

2008 | 52 sider. Illustreret. ´ISBN 978-87-92333-00-1 | Udsolgt
Symbolikken bag tal og farver
Mit Sverige
Rejseguide til Sverige 2010. Om Sverige, svenskerne, ture i Sydsverige og Malmø.

Læs her som pdf > Mit Sverige

Sådan laves en bog
Bogen er en vejledning til, hvordan du selv kan lave en bog til tryk. Hvad enten du skriver den i LibreOffice eller Word. Bogens emner er: • Lidt om bogtryk • Bogformatet • Sideopsætning • Margin • Bogsiderne • Skrift og linjer • Grafik og foto • ISBN bogens CPR-nummer • PDF • Omslagets for- og bagside • Udgivelse, priser og pligtaflevering

Læs her som pdf > Sådan laves en bog

 

Slægtshistorie
Jeg har udgivet tre bøger om slægten: Lundskov Krøniken, Andersen Krøniken og Lundskov Krønikens Billedbog. Bøgerne fortæller om slægterne i det østjyske og sjællandske område, hvor mine aner havde rod, indtil de gennem et par hundrede år bevægede sig mod Århus, hvor de slog sig ned.

2009/2011 | 3 bind. Samlet 432 sider.| Privattryk
Viden om mere
Bogen kommer vidt omkring forskellige emner: sundhed, psykologi, drømme, alternative livsforståelser, årets højtider, slægtsforskning, Sverige, Åbyhøj, kongehuset, citater, sproget — for at nævne nogle. Bogen giver et kalejdoskopisk indblik i disse mange forskellige emneområder. Artiklerne er baseret på, og afspejler blandt andet, artikler fra hjemmesiden LUNDSKOV.DK.

2009 | 432 sider. Illustreret |  Privattryk

 

viden om mere
Haveforeningen Skovlunden
Jubilæumsskrift, der fortæller om 60 års historie om haveforeningen Skovlunden i Århus 1933-1993. Om 823 æbletræer og 369 solbærbuske, tyvejagt, wc'er i det skjulte, og historisk tilbageblik på Århus og Danmark anno 1933-1993.

2009 | 46 sider. Illustreret  | Udsolgt

 

skovlunden
Farvel og tak
Praktisk hæfte, der gennemgår de praktiske forhold omkring afskedigelse af medarbejdere. Blandt andet: årsager til fratrædelse, loven og profeterne, den syge medarbejder, personalenedskæringer, samtalen, gør det ordentligt.

Af  Kurt Lundskov, Lisbeth Maul. | Udgivet 1992 af Århus Kommune |
36 sider | Ikke i handelen

 

Råd og ideer ved ansættelsen
Praktisk vejledning for ansættelse af medarbejdere ved Århus Kommune. Blandt andet: personalepolitikken, ansættelsesudvalg, stillingsbeskrivelse, personprofil, annoncering, forvaltningsloven, ansættelsessamtalen, interviewet.

Af Kurt Lundskov, Lisbeth Maul | Udgivet 1990 af Århus Kommune |
29 sider samt bilag | Ikke i handelen

 

Fra sygefravær til sundhedsadfærd
Bogen gennemgår, hvordan sygefraværet tackles i praksis på arbejdspladsen. Den kommer blandt andet omkring: hvorfor vi bliver syge, arbejdsmiljø, stress, pjækkeri, alkohol, vold på arbejdspladsen og sygesamtalen. Endvidere kommer den omkring det personalejuridiske på en offentlig arbejdsplads.

Af Kurt Lundskov, Lars Gerner. | Udgivet 1994 af Århus Kommune |
94 sider. | Ikke i handelen

 

bog sygefravær
Sunde arbejdspladser - et debatoplæg
Hæftet fortæller noget om, hvad vi forstår ved en sund arbejdsplads. Med både velkendte og anderledes tanker og inspiration. Med emner som: Sundhedens øjeblik. Alkohol er sjovt og skadeligt. Muskelmisbruget. Egenomsorg. Vaner ta'r tid. Selvværd er noget værd. Ingen hellighed. Vi skal blande os.

Af Fl. Moss Hansen, Gregor Gurevitch, Kurt Lundskov (red.) |
24 sider. | Udgivet 1993 af Sund-By-Netværket i Danmark

 

sunde arbejdspladser
Designguide 2004
Praktisk vejledning om hvordan tryksager med mere skal designes ved Århus Kommunes Familie- og Beskæftigelsesforvaltning. Papirformater, bylogo, margin, skrift, farver, sprog, kolofon, ISBN, pligtaflevering, grafik, pristilbud.

Af Kurt Lundskov, Jan Tøibner, Lene Bjerg, Lise Wraa |
Udgivet 2003 af Århus Kommune, Magistratens 1. Afdeling |
32 sider | Ikke i handlen

 

designguide
• Zoneterapi på arbejdspladsen

• Sygestatistik på arbejdspladsen

• Sygefraværets 7-års rytmer

Hæfterne er ikke i handlen

 

Zoneterapi