Scriptoriets artikler


Kære LæserSCRIPTORIUM er en gammel betegnelse
for en skrivestue i et kloster

Scriptoriets artikler har alskens tips, viden og inspiration. 

Det er en blandet landhandel af informationer, som jeg selv synes er værd at stille til rådighed for andre.

Jeg kunne bare ikke finde plads til det under nogle af de andre emne-grupper.

Nogle artikler har gennem tiden været bragt i forskellige aviser og fagblade. Blandt andre Morgenavisen Jyllands-Posten, Århus Stiftstidende, Kristeligt Dagblad, Slægt & Data, HK's Kommunalblad, Danske Kommuner, Lederen og Sundhedsstyrelsens blad Vital.

Der er artikler om (kan også vælges i topmenuen Artikler):

Kig også her

Nogle artikler kan være placeret under andre hovedafsnit.
Så kig f.eks. også under:
Psyke & Sjæl Sundhed Det gamle Aarhus.

Artikler som bøger

Nogle af artiklerne har jeg udgivet som bøger. Det kan du læse her Mine bøger.