Kort over Byen Aarhus 1796

Grundrids af Byen Aarhuus 1796

Placering af de tidligere gamle byporte er indtegnet.
Brobjerg Port kaldtes også Frederiks Port, og Brobjerg Gade er nuværende Frederiksgade

• Illustrationer af nogle porte nederst

 


Frederiksport (Brobjerg Port), "som århusianerne huskede den". Tegning i Aarhuus Stiftstidende 1911

Vesterport. Ukendt kunstner 1830
Ikke samtidig illustration