Heksetrappen i Århus


Heksetrappen i Århus
Med nedslidt vejskilt (2012)


Nedgang til Heksetrappen
Fra Heibergsgade (2012)

Heksetrappen er navnet på den stejle trappesti mellem Heibergsgade og Strandvejen i Århus.

Den blev anlagt i 1890 som trætrappe, men blev i 1915 omlagt til trappe af brosten med 45 trin ( vis på kort).

Der er megen tvivl om, hvorfor trappen har fået netop dette navn. Men man ved det ikke.

I 2012 var der nogle skriverier om navnet i en århusiansk ugeavis. Her foreslog en læser blandt andet, at ordet skulle komme af 'Heksesti' om harens selvlavede sti (veksel) gennem kornet. Der har nu næppe løbet mange harer på denne stejle sti.

Mere nærliggende er dog dette:

Ordet 'Hexentreppe' kendes flere steder i Tyskland, specielt i Harzen. Ordet kendes også fra tyske sagn. Det er ofte betegnelsen for en trappe, der gennem en skov eller et andet skummelt område, fører frem til en kultplads, hvor man mente heksene i sin tid dansede eller havde andre ting for.

I Deutsches Sagenbuch fra 1853, står der i historien "Der grünende Pfahl"  blandt andet:

"... Der Jüngling wurde zum Dorfe hinausgeführt, über die Werrabrücke, die Hexentreppe, davon noch Rudera sichtbar, und den Berg hinauf; viel Volk lief mit.." (Den unge mand blev ført ud til landsbyen, over Werabrücke, Heksetrappen, hvorfra Rudera stadig var synlig, og op ad bakken; mange mennesker løb med...)

Endelig bruges ordet 'heksetrappe' i origami om et stykke papir, der foldes i lag.

 


Fra venstre: Heksetrappen i Århus • Hexentreppe i Harzen, Tyskland • Hexentreppe ved Bremen •
Tysk vejskilt med Hexentreppe • Origamisk foldet heksetrappe.