Morten Børups Gade i Århus

Morten Børups Gade hed tidligere Borupsgade og Morten Børups Vej. Den har også været kendt som Børupsvej. Det er en sidegade mellem Frederiks Allé og Valdemarsgade parallelt med baneterrænet.


Morten Børups Gade set fra
Frederiks Allé i 1907

Gaden har sit navn efter rektoren for Aarhus Katedralskole, Morten Børup
( vis på kort).

Den blev anlagt omkring 1870 og navngivet i 1887 på foranledning af møllebygger N.P. Mikkelsen, der havde foreslået, at den kom til at hedde enten Børupsgade eller Morten Børups Vej.

Gaden blev brolagt i midten af 1890'erne, hvilket ikke var uden problemer. Statsbanerne skulle dele udgifterne hertil med Århus Kommune. Det ville baneetaten ikke, så sagen havnede ved Højesteret, hvor kommunen vandt, dog sådan at Statsbanerne slap med kun at skulle betale en fjerdedel af udgiften i stedet for halvdelen.

Gaden var befolket af småkårsfolk, som murere, arbejdsmænd, smede, bremsevogtere og vaskepiger. Dog boede der i nummer 14 en "præsident" - denne betegnelse tilhørte skiftende ledere af mormonmenigheden, som siden 1877 havde sin kirke i denne ejendom.