Hasle i Århus


Hasle bydel

Hasle ligger 4 km nordvest for Århus centrum. Det var oprindelig selvstændig kommune som lagde navn til et større herred.

Hasle er en middelalderlandsby der i år 1203 hed Hasløch. Navnet betyder højen bevokset med hassel.

Kort over Hasle herred, by og sogn

Oprindelig var Hasle en by i sit eget herred, Hasle herred, der i middelalderen hørte under Aabosyssel, og senere Havreballegaard amt. Herredet omfattede Århus-sognene Skt. Johannes, Vor Frue og Domsogn, samt Vejlby, Skejby, Kasted, Tilst, Brabrand, Lyngby, Årslev og Åby sogne.

I sit eget herred hørte Hasle by oprindeligt under Åby sogn, men blev udskilt herfra i 1618, og fik til gengæld Skejby og Lisbjerg som annekssogne. Disse blev i 1962 udskilt som selvstændige sogne.

En times rejse


Viborgvejen gennem Hasle
(omkr. 1905)

Byen lå i sin tid temmelig isoleret fra Århus. De 4 kilometers rejse ad Viborgvejen tog i starten af 1900-tallet en times kørsel med dagvogn. Når man nåede frem, kom man til en lille landsby med brosten og træer på begge sider af vejen. Og lille det var den, i 1924 havde den 450 indbyggere boende i 81 gårde og huse, med 109 heste og 231 hornkvæg.

Byen fik en skole i midten af 1700-tallet, der blev betegnet som skidden og uværdig. Først i 1859 blev en ny opført, nu med lærerbolig; skolen blev udvidet flere gange de efterfølgende år.

Den problematiske degn

I 1724 fik man en degn til sognet, der både skulle tage sig af de kirkelige handlinger og undervisningen, Niels Isachsen Schanderorg hed han. Han lagde sig dog ud med samfundet, var doven, uregerlig,  tyranniserende og fordrukken. I 1742 klagede fire gårdejere over ham og hans undervisning til stiftsprovsten. Anklageskriftet nåede frem til kong Christian 6., og Isachsen blev sat i fængsel. På grund af mandens tilstand blev sagen efter et år hævet, men ugen efter, den 11. november 1743 døde den fattige degn, 43 år gammel.

Kirken og udviklingen

Byen har haft forsamlingssal med afholdsrestauration, brugsforening, to købmænd og en mørtelfabrik. Et gadekær har Hasle også haft. Det har altid været en boligby uden større virksomheder.

Kirken er fra 1200-tallet og tilhørte Århus Domkapitel. Kongen afstod i 1698 kirken til sognepræsten Hans Christensen Lundegaard. Senere tilhørte den Brendstrupgård, men blev selvejende i 1911. Præstegården lå oprindelige lige ved kirken, men blev efter en brand i 1881 flyttet nogle hundrede meter. Af større gårde var der Haslegård som har været kendt siden slutningen af 1500-tallet. Den blev senere udstykket.

Det var først omkring 1925 Hasle begyndte at udvikle sig til forstadsbebyggelse. Etagebebyggelsen Præstehaven blev opført i slutningen af 1930'erne, villaområdet omkring Klokkerbakken og Ryhaven kom til i 1960'erne.