Virksomheder i Århus 1

Her er en kort omtale af udvalgte virksomheder i Århus, som de blev beskrevet i 1940'erne. De var kendte dengang. Flere af dem eksisterer ikke mere.

Bruun & Sørensen

bruun & sørensen
Bruun & Sørensens
bygning i Kannikegade

Ingeniørfirmaet Bruun og Sørensen blev etableret den 22. april 1893 af den dengang 25-årige skibonit Carl H. Sørensen (1868-1937). Kort efter etableringen knyttede han den 38-årige københavner cand. polyt. Hans Herman Bruun til virksomheden. I 1907 købte de ejendommen Kannikegade 18, som efter en ombygning fremstod som den fine bygning Kannikegaarden.
se også Bruun & Sørensen

Hammerschmidts Kliche-Fabrik

Hammerschmidts Kliche-Fabrik blev startet i 1892 af litograf Arthur Hammerschmidt. Han kom fra Zwickau i Sachsen, Tyskland og flyttede først til Randers. Et par år senere flyttede han til Århus og fik arbejde på Backhausens litografiske Etablissement. I 1892 købte han i Århus N. Madsens Gravøranstalt som han drev videre under eget navn. I 1898 flyttede firmaet til Nørre Allé 46, og i 1931 til ejendommen på hjørnet af Sønder Allé og Ryesgade.
se også Hammerschmidt Klicheanstalt

Jydsk Radio

jydsk radio
Jydsk Radio

Radioforretningen Jydsk Radio blev startet i 1922 af pianofabrikant Chr. Caspersen i Ryesgade 9. Den flyttede senere til Søndergade og Store Torv og derfra til Park Allé 7 i 1933. I 1932 blev forretningen overtaget af O. Kaae, der havde været tilknyttet virksomheden fra starten.

Thomas Ths. Sabroe

Sabroes Køleanlægsfabrik blev startet af fabrikant Thomas Ths. Sabroe og ingeniør Carl Gottlieb i 1895. Det startede som en maskinfabrik på hjørnet af Sønder Allé og Dynkarken, dér hvor det tidligere Kommunehospitalet havde ligget. To år efter starten blev det til et aktieselskab med en kapital på 150.000 kroner.
se også Thomas Ths. Sabroe

Aarhus Pengeskabsfabrik - Jæger

pengeskab
Jæger pengeskab i bank

Aarhus Pengeskabsfabrik blev grundlagt af smedemester M.H. Jæger, der startede sin smedeforretning i 1894 i Mejlgade 25. Jæger var født i Viborg 1863, udlært som smed i Skive. Han arbejdede senere hos Weitemeyer i København, hvorefter han var nogle år på valsen gennem Tyskland, Schweiz og Frankrig. Herfra drog han til England nogle år. Pengeskabsfabrikken i Århus flyttede i 1902 til Mejlgade 48. M.H. Jæger døde i 1937, og virksomheden blev videreført af sønnen H.G. Jæger.
se også M.J. Jæger Pengeskabsfabrik

Mineralvandsfabriken Echo

Mineralvandsfabriken Echo blev grundlagt 1885 i Studsgade 29, hvorfra den senere flyttede til nr. 23. I 1937 flyttede den til Studsgade 37. I, 1904 blev fabrikken overtaget af Charles Høyer og efter ham sønnerne Gunnar og Albert. Mineralvandsfabrikken fik i 1921 lov til at bære prædikatet Kgl. Hofleverandør.
se også Echo Mineralvandsfabrik

Tante Laura

tante laura
Tante Laura

Tante Laura var navnet på en legetøjsbutik kendt af de fleste børn i byen. Den blev startet i 1927 af Anton Nielsen og hustruen Laura. Den startede i Søndergade 68, og flyttede samme år til Sønder Allé 18. I 1929 flyttede den til den gennem mange år blivende plads i Ryesgade. Forretningen er nu lukket.

Paradisgades isvafler

paradisgade is
Paradisgades Isvafler

Isvaflerne fra Paradisgades var berømte udover den ganske by i næsten 55 år. Det startede i 1909 hvor Rasmus og Nielsine Nielsen overtog en slikbutik på hjørnet af Studsgade og Paradisgade. Her lavede de først slikpinde bestående af en fladtrykt figenovertrukket med sirup. Men så begyndte Nielsine at fremstille mælkeis på opfordring fra en konditor Uldnæs. Og den 13. april 1913 blev der første mælkeis solgt fra butikken, efter en gammel familieopskrift som hun havde fået af en norsk sømand. De begyndte også at bage deres egne vafler. Butikken voksede og voksede, og de måtte efterhånden inddrage dele af lejligheden.
I 1932 blev forretningen overtaget af sønnen Harry Rosenlund Nielsen. Men på grund af alder og svigtende helbred, måtte han den 18. oktober 1968 lukke butikken. Epoken for århusianernes kendte 'Paradismutter' og 'Isfatter' var slut. Frysemaskinen blev overdraget til Den gamle By i Århus.

Harder Herrekonfektion

harder
Harder Konfektion

Harder Herrekonfektion som i dag ligger i Søndergade, startede oprindeligt i 1895 i Borgporten 25. I 1911 flyttede forretningen til Store Torv, og senere til adressen i Søndergade. Det var M.D. Harder (født 1870) der startede virksomheden. i 1940 optog han O. Alban Knudsen som kompagnon.
se også Harder & Co.

Aarhus Maskinfabrik

Aarhus Maskinfabrik, der blandt meget andet lavede kraner til havnen, gravemaskiner, elevatorer og transportbånd, blev grundlagt 1. november 1925 på Kystvejen i Århus af fabrikant N. Bunde-Pedersen (f.1888). Bunde-Pedersen havde en ingeniøruddannelse fra Tyskland, arbejdet i England og hos Sabroe og Frichs i Århus. I 1930 flyttede virksomheden til lokaler i Sydhavnen.

Viggo Østergaard A/S

aarhus kødforsyning
Viggo Østergaards slagter
Aarhus Kødforsyning

Slagterivirksomheden Viggo Østergaard blev grundlagt i 1925 af Viggo Dall Østergaard. Det startede oprindeligt med raffinering og blegning af fedt og talg. Virksomheden lå på grunden ved Aarhus offentlige Slagtehus. Efterhånden blev forretningsområdet udvidet med en stor pølsefabrik. Viggo Østergaard drev endvidere detailforretningerne Aarhus Kødforsyning, der havde forretninger flere steder i byen.

 

 


Kilde bl.a.: Aarhus - Jyllands Hovedstad, 1945-46