» Apoteker i Århus

» Ceres bryggeriet

» Frichs Fabrikker

» Salling stormagasin
» Magasin du Nord

» Mønsted margarine

» DSB Centralværksted

» Århus Mølle

» Falck i Århus

» Kampmann Møller & Herskind

» P. Thorsen Møbler

» Strømper opmaskes

 

-► Andre virksomheder 2

-► Gamle forretninger
 
    grundlagt før 1910

 

Se også   

-► Institutioner

-► Aviser og bøger i Århus

-► Set og sket i Århus